Thai English
วานิชเคลือบระบบยูวี

ในปัจจุบันนี้ได้มีการนำแล็คเกอร์มาใช้เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับงานพิมพ์เป็นอย่างมาก ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงได้พัฒนาแล็คเกอร์ในระบบยูวีขึ้นมาเพื่อให้มีผิวสัมผัสครอบคลุมกับความต้องการและระบบการพิมพ์ที่หลากหลาย

ตารางที่แสดงอยู่ด้านล่างจะบอกถึงชนิดของแล็คเกอร์ทั้งที่ใช้สำหรับการรองพื้น และใช้สำหรับการเคลือบทับ ซึ่งแล็คเกอร์ เหล่านี้จะมีคุณสมบัติและความหนืดแตกต่างกันออกไปตามประเภทการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีข้อมูล พื้นฐานเบื้องต้นของ แล็คเกอร์ชนิดพิเศษแบบต่างๆ แสดงอยู่ด้วย

รหัสสินค้า U0700 U0705 U0707 U0701 U0708 U0710 U0710-2 U0719
รายละเอียด แล็คเกอร์สำหรับ การรองพื้น ให้ ความมันวาวสูง แล็คเกอร์เนื้อ ด้าน แล็คเกอร์ชนิด มาตรฐาน ให้ ความมันวาวสูง แล็คเกอร์ที่ให้ ความมันวาวสูง พร้อมคุณสมบัติ ที่ช่วยไม่ให้วัสดุ เคลือบเปลี่ยน เป็นสีเหลือง แล็คเกอร์ชนิดให้ ความมันวาวสูง ดูดซึมได้ดี แล็คเกอร์ชนิด มาตรฐาน ให้ ความมันวาวสูง แล็คเกอร์ที่ให้ ความมันวาวสูง พร้อมทั้งมี คุณสมบัติในการ ไหลลื่นดี แล็คเกอร์ที่ให้ ความมันวาวสูง สามารถใช้ได้ใน การพิมพ์ที่มีการ ถ่ายเทความร้อน ดูดซึมได้ดี
พื้นผิว
กระดาษ
ฟอล์ย
กระดาษลัง
คุณสมบัติ
พื้นผิวที่หมึกซึมเข้าไป ได้ง่าย
การพิมพ์แบบที่มีการ ถ่ายเทความร้อน
การพิมพ์แบบเลเซอร์
ระบบการพิมพ์ Letterpress Offset Letterpress Offset Letterpress Offset Flexo Flexo Flexo Flexo Flexo
ความหนืด 7-8 Pas 10-13 Pas 8-9 Pas 10-15 s 25-35 s 25-35 s 20-30 s 75-85 s
คุณสมบัติอื่นๆ สามารถใช้กับ การพิมพ์ระบบ ออฟเซ็ต กลิ่นไม่ฉุน เหมาะสำหรับ การเคลือบหลอด
รหัสสินค้า U0720 U0721 U0723 U0724 U0734 U0735 U0740 U0750 U0725
รายละเอียด แล็คเกอร์ที่ให้ ความมันวาว พร้อมทั้งมีความ ทนทานสูง แล็คเกอร์ที่มี ความมันวาวสูง ไม่ส่งกลิ่นฉุน แล็คเกอร์ชนิดที่ ให้ความมันวาว สูง เนื้อแล็คเกอร์ มีความหนืด แล็คเกอร์ที่มี ความมันวาวสูง ใช้กับการพิมพ์ เลเซอร์ได้ แล็คเกอร์ เนื้อด้าน แล็คเกอร์ เนื้อด้าน แล็คเกอร์ เรืองแสง (สีฟ้า) แล็คเกอร์ที่ให้ ความมันวาวสูง เหมาะสำหรับ การพิมพ์แบบ สกรีน แล็คเกอร์ สำหรับการ รองพื้น
พื้นผิว
กระดาษ
ฟอล์ย
กระดาษลัง
คุณสมบัติ
พื้นผิวที่หมึกซึมเข้า ไปได้ง่าย
การพิมพ์แบบที่มีการ ถ่ายเทความร้อน
การพิมพ์แบบเลเซอร์
ระบบการพิมพ์ Flexo Flexo Flexo Flexo Flexo Flexo Flexo Screen Screen
ความหนืด 75-85 s 60-70 s 125-135s 60-70 s 30-40 s 60-70 s 10-15 s 70-80 s 15-20 s
คุณสมบัติอื่นๆ ใช้สำหรับ ผลิตภัณฑ์ที่ ต้องการความ ทนทาน ใช้ เคลือบผิวของวัสดุที่เคลือบยาก ใช้สำหรับ ผลิตภัณฑ์ที่ ต้องการความ ทนทาน ใช้ เคลือบผิวของวัสดุที่เคลือบยาก เหมาะสำหรับ การเคลือบ หลอด ใช้สำหรับ ผลิตภัณฑ์ที่ ต้องการความ ทนทาน ใช้ เคลือบผิวของวัสดุที่เคลือบยาก สามารถมอง เห็นได้ด้วยแสง จากหลอดยูวี สีดำเท่านั้น