เครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์ :
 เครื่องห่อหุ้มผลิตภัณฑ์
 เครื่องบรรจุหีบห่อ
 อื่นๆ
Thai English
PACKAGING MACHINES : Stretchwrapping
Select machine : Shrinkwrapping
PEWO-Pack
Full overwrapping
PEWO-Fold
การใช้งาน

เครื่องบรรจุ PEWO นี้ถูกออกแบบมาขึ้นเพื่อใช้ยึดบรรจุภัณฑ์เข้าด้วยกัน เช่น ลังกระดาษ ขวด เป็นต้น มีปริมาณการใช้ฟิล์มต่ำ เนื่องจากมีระบบวัดการนำส่งของฟิล์ม ด้วยระบบการยืดตัวของฟิล์มทำให้สามารถ ปรับความตึงของฟิล์มได้อย่างแม่นยำ เทคโนโลยี Servo drive (ช่วยในการผ่อนแรง) ทำให้เกิดการ เคลื่อนไหวและการใช้งานที่ดีของเครื่อง ค่าความแปรผันของตัวผลิตภัณฑ์และขนาดที่เปลี่ยนไปจะถูกบันทึก และสามารถแสดงออกได้โดยการสัมผัสปุ่ม เครื่องจักรนี้ควบคุมแบบ electro-pneumatical ซึ่งสามารถ ปรับได้ตามการเคลื่อนไหวของเครื่องจักร

การออกแบบ Design

เครื่องจักรถูกนี้ออกแบบให้สามารถประกอบเข้าด้วยกันได้โดยมีโครงสร้างที่กระทัดรัดและมั่นคง มีการแยก ส่วนบังคับออกจากส่วนผลิตเพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นละออง และเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษา ทำความ สะอาด โครงสร้างของเครื่องจักรทำมาจากเหล็กและอลูมิเนียมชั้นดี ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวัสดุซึ่งผ่าน กระบวนการกันสนิมแล้วทั้งสิ้น