Thai English
อุปกรณ์สำหรับการทำโคโรนา (Corona Equipment)

เทคโนโลยีเกี่ยวกับโคโรนาเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในการใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการยึดเกาะของพื้นผิว วัสดุหลายๆ ชนิด ไม่ว่าจะเป็นพลาสติก กระดาษ หรือฟอล์ยโลหะก็ตาม

การทำโคโรนานั้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะของพื้นผิวของวัสดุได้เป็นอย่างมาก ผลลัพธ์หลังจาก การทำโคโรนาจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่จะทราบผลก็ต่อเมื่อได้เห็นชิ้นงานพิมพ์แล้ว เนื่องจากการทำ โคโรนาจะช่วยให้หมึก และสารที่ใช้ในการเคลือบผิวต่างๆ ยึดติดกับผิววัสดุได้ดีขึ้น

วัสดุที่ผ่านขั้นตอนการทำโคโรนาจะปล่อยกระแสไฟฟ้าหรือโคโรนาออกมา โมเลกุลของอ็อกซิเจนภายในบริเวณนั้น จะเข้าไปในอะตอมของวัสดุ ซึ่งส่งผลให้พื้นผิวของวัสดุนั้นมีการยึดเกาะที่ดีขึ้น

กรุณาติดต่อเราหากท่าต้องการข้อมูลหรือคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการทำโคโรนา

 ติดต่อเรา