กาว :
 คำแนะนำ
 กาวลามิเนต
 กาวโคลด์ฟอล์ยระบบยูวี
 กาวโคลด์ฟอล์ยระบบการพิมพ์ทั่วไป
Thai English
กาว

นอกเหนือจากหมึกพิมพ์และแล็คเกอร์ในระบบยูวีแล้ว Zeller+Gmelin ยังได้พัฒนากาวทั้งที่เป็นกาวลามิเนต และกาวโคลด์ฟอล์ยขึ้นมาเพื่อใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในการพิมพ์